De geschiedenis van de trouwring

Een trouwjurk kopen voor een betaalbare prijs
7 augustus 2017
Het vervoeren van daggasten op je bruiloft, 3 tips
8 augustus 2017

De geschiedenis van de trouwring
Misschien vraag je je af waarom mensen die gaan trouwen een ring gaan dragen. Natuurlijk is het een teken van verbondenheid met de ander, maar waar komt deze traditie eigenlijk vandaan? Het dragen van trouwringen werd door de Grieken geïntroduceerd in de derde eeuw voor Christus. De ring werd aan de derde vinger van de hand gedragen omdat deze een ader heeft die rechtstreeks doorloopt naar het hart. Deze symboliek was zo sprekend voor de eeuwige liefde, dat velen van mening waren dat als je een ring om die vinger schoof om een huwelijk te bezegelen de liefde wel voor altijd moest zijn.

Verlovingsringen en trouwringen
De verlovingsring wordt doorgaans aan de derde vinger van de linkerhand gedragen. Een uitzondering vormen Rooms-Katholieken. Zij dragen de verlovingsring aan de derde vinger van de rechterhand. Wil je het helemaal volgens de regels doen, dan moet de verlovingsring tijdens het omschuiven driemaal worden rondgedraaid terwijl er tot tien wordt geteld. De trouwring draagt de grote meerderheid eveneens aan de derde vinger van de rechterhand. Ook hier vormen katholieken weer een uitzondering, zij dragen de trouwring vaak links. De trouwring werd in vroeger tijden alleen door de vrouw gedragen. De ring was voor andere mannen het teken dat deze vrouw niet meer beschikbaar was. Zij was het “bezit” van de man die haar de ring had gegeven. Tegenwoordig leven mannen en vrouwen in de meeste gevallen gelukkig op gelijkwaardige voet met elkaar en dragen zij dus ook beiden een trouwring. Deze ring symboliseert hun eenheid en verbondenheid met elkaar.

Gebruiken rondom de trouwring
Het dragen van de trouwringen is omgeven met symboliek. Breekt de trouwring, dan zal dit volgens oud volksgeloof inhouden dat man en vrouw jong zullen sterven. Verliest een vrouw haar trouwring, dan zal zij ook spoedig haar man verliezen. Deze mythe komt nog uit de tijd dat alleen een vrouw een trouwring droeg. Doe je je trouwring af, dan zal dit het huwelijksgeluk in de weg staan. Dit bijgeloof werd ook vooral gebruikt om jonggehuwden de waarde van hun trouwring te laten beseffen. In tijden van veel minder welvaart dan tegenwoordig was een trouwring een kostbaar bezit en daar diende je dus zeer zorgvuldig mee om te gaan.

Na het overlijden van je partner
Als je partner overlijdt, dan was het vroeger gebruikelijk dat je zijn of haar ring eveneens ging dragen. Vaak draagt een weduwe of weduwnaar de ring van de overleden partner aan dezelfde vinger, maar dan achter de eigen trouwring. Zo ziet iedereen meteen dat iemand zijn of haar partner heeft verloren. Tegenwoordig laat een achtergebleven partner van de ring vaak een sieraad maken en draagt deze bijvoorbeeld als hanger om de hals. Maar het dragen van twee ringen is in veel kringen nog steeds gebruikelijk.

Bron: Le Mariage Trouwringen

2 Comments

  1. Kees Gasman schreef:

    leuke info

  2. Eric Boonk schreef:

    Het is dus nog steeds niet duidelijk of het de derde of de vierde vinger was. Egyptenaren: derde vinger linkerhand. Grieken en Romeinen: vierde vinger….

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.